Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści
Witamy na stronie Kapelanii USD w Krakowie!
Specjalistyczne Duszpasterstwo w obecnej formie działa od 26 sierpnia 1995 roku. Dzięki temu pacjenci Szpitala, na życzenie ich rodziców lub prawnych opiekunów, otoczeni są pełną opieką duszpasterską. Stąd też po uzgodnieniu z Księdzem Kapelanem Szpitala mogą oni otrzymać wszystkie Sakramenty święte stosownie do ich wieku, dojrzałości duchowej i przygotowania. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Sakramenty. Natomiast pacjenci korzystający z nauczania w Szkole Szpitalnej, mogą również uczestniczyć w katechezie.

W sytuacjach nagłych (zagrożenia życia) należy bezpośrednio kontaktować się z Księdzem Kapelanem lub Asystentką pastoralną (numery telefonów podane są w zakładce Kontakt.

Zapraszamy do pięknej Kaplicy Szpitala, w której od 24 lat trwa wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. W Kaplicy znajduje się również łaskami słynący, ukoronowany Obraz Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

Codziennie po Mszy św. o 14.30 jest nabożeństwo, w czasie którego czytane są prośby do Matki Bożej. Wpisywać je można do księgi znajdującej się na stoliku w przedsionku Kaplicy lub nadesłać drogą internetową, po wypełnieniu formularza znajdującego się w zakładce Prośby do NMP.

Program Mszy św. i nabożeństw można znaleźć w zakładce o tej samej nazwie. W każdą niedzielę i obowiązujące święta Msza św. o godz. 14.30 transmitowana jest na kanale YouTube - ks. Lucjana Szczepaniaka SCJ. Na tym kanale można również wysłuchać rekolekcji, rozważań, homilii itp.

W przedsionku Kaplicy są do nabycia książki oraz prasa religijna, a także dostępna jest biblioteczka religijna. Wybierając odpowiednie zakładki z listy menu, można znaleźć pozostałe poszukiwane informacje.

Codziennie w czasie Mszy św. i nabożeństw modlimy się o powrót do zdrowia chorych Dzieci oraz o potrzebne siły duchowe i fizyczne dla ich Rodzin oraz dla Pracowników Szpitala.


Wróć do spisu treści