Akt wynagrodzenia - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści

Akt wynagrodzenia

Historia duszpasterstwa > Kult Eucharystii
Fot. Archiwum Kapelanii USD w Krakowie

Oto Serce
Oto Serce * które tak bardzo ludzi ukochało, * a które otrzymuje od wielu, * nawet od tych szczególnie umiłowanych, * tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. Słyszeliśmy, o Panie, bolesne Twe skargi. * Słudze błogosławionej i uczennicy Twego Serca wyjawiłeś bowiem, * że niewdzięczność ta jest Ci boleśniejsza nad cierpienia całej Twej męki, i rzekłeś, * że gdyby ludzie choć trochę miłości Ci okazali, * za nic byś sobie poczytał to wszystko, coś dla nich uczynił. Tę oto wzajemną miłość chcemy Ci odtąd okazywać, o Panie. * Przez naszą wszakże miłość, współczucia pełną i wdzięczności, możemy Cię pocieszyć. * Obyśmy żyć mogli jedynie życiem pełnym poświęcenia, samozaparcia i miłości, * której Serce Twoje tak pragnie! Wraz z Marią Magdaleną * chcemy wylać na głowę Twą świętą i stopy Twe * wonność miłości kornej i wiernej czci. * Z Weroniką pragniemy pocieszyć Cię za wszystkie obelgi, jakimi jesteś napojony. A w końcu z Matką Twoją, * z Janem świętym * i z owymi oddanymi i wiernymi przyjaciółmi na Kalwarii * chcemy Ci wynagrodzić osamotnienie, * w jakim Cię zostawia tyle serc tak umiłowanych. Obyśmy mogli, przez gorliwość naszą apostolską * wszystkie serca dla Ciebie pozyskać! Wszędzie kochane niech będzie Najświętsze Serce Jezusa. Sercu Jezusa, uwielbienia najgodniejszemu, * chwała niech będzie, dziękczynienie i pociecha wszędzie i zawsze. Amen.


Wróć do spisu treści