B. Leszczyńska art. pdf. - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści

B. Leszczyńska art. pdf.

Artykuły / Wywiady: B. Leszczyńska

Artykuły S. dr n. hum. Bożeny Leszczyńskiej OCVŚlady Boga na ziemi, "Nasz Dziennik", 11.02.2019, nr 35, s. 12.

Niezapomniane życzenia, "Głos Ojca Pio"(listopad-grudzień) nr 6(114) 2018, s. 58-60.

Moje spotkania ze świętymi, "Głos Ojca Pio", (wrzesień-październik) nr 5(113) 2018, s. 58-61.

Za rękę z Maryją, "Głos Ojca Pio", (lipiec-sierpień) nr 4(112) 2018, s. 58-61.

Misja Marysi, "Głos Ojca Pio", (maj-czerwiec) nr 3(111) 2018, s. 58-61.

Psałterz Stasia, "Głos Ojca Pio", (marzec-kwiecień) nr 2(110) 2018, s. 58-60.
Jeśli nie staniecie się jak dzieci..., maj-czerwiec 2017, s. 58-61.

Adasiowe niebo, lipiec-sierpień 2017, s. 58-61.

Być jak najbliżej..., "Pastores". Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej, 75(2017) nr 2.

Zofia i Karol Antoniewiczowie, czyli omiłości silniejszej niż cierpienie i śmierć, w: Motywy miłości wybranych tekstach literackich i innych dziedzinach kultury, red.: P. Szymczyk, E. Chodźko, Lublin 2018, s. 172-191.


Kraków nadzieją naszą. Ukochane miasto ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852) w jego życiu i twórczości, w: Cracoviensis civitas - singulare totius Poloniae decus, red. M. Chruściak, Kraków 2018, s. 141-159.

Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz - wspólnota ducha i twórczości, w: "Zeszyty Naukowe KUL" 60 (2018) nr 1(241), s. 511-532.


"Crux mihi foederis arcus". Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania kardynała Adama Stefana Sapiehy.

O dzecku szczęśliwym pomimo wszystko..., BZPed 7(2011-12) nr 8-9, s. 74-80.
Wróć do spisu treści