S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści

S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska

Fot. Archiwum Kapelanii USD w Krakowie

S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska

pracuje w duszpasterstwie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego jako asystentka pastoralna, wykształcenie humanistyczne.


Życie zakonne i konsekrowane:
• 1991-2002: formacja zakonna w zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa − (Petites Soeurs de Jesus).
• Pierwsza profesja: 1.05.1996 – Częstochowa;
• Ponowienie ślubów: 19.03.1999 – Kraków;
• Formacja biblijno- teologiczna: (2000-2002) – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
• Konsekracja życia w ramach Ordo Consecrationis Virginum – 2.02.2003; Kaplica Arcybiskupów Krakowskich; szafarz: Ks. kard. Franciszek Macharski.


Wykształcenie:
• Filologia polska; studia wyższe: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, (1986-1992); praca magisterska pt. Symbol krzyża w liryce i dramacie romantycznym.
• Instytut Wyższej Kultury Religijnej, (KUL; studium teologiczno-biblijne; 1987-1990).
• Kurs językowy w Angers, (Francja), Certyficat de Langue Francaise Université Catholigue de l’Ouest (lipiec- sierpień 2001);
• Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński; 2005-2006);
• Edytorstwo (studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; 2008-2009);
• Literaturoznawstwo; niestacjonarne studia doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych (2010- 2015); praca doktorska pt. Znak Krzyża. Motywy pasyjne w pismach ks. Karola Antoniewicza SJ  (1807-1852) .

Doświadczenie zawodowe:
• Praca w Państwowym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie  (1991-1992)  jako pomoc laboratoryjna, salowa i wolontariusz);
• Wolontariat w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie: Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej (1995- 1996).
• Praca zawodowa w tymże szpitalu w bibliotece naukowej i jako wolontariusz wśród chorych dzieci (1997-2000);  od 2002-  (½  etatu w bibliotece) i wolontariat,  
od 1.02. 2003 r. praca na całym etacie:  ½ etatu w bibliotece i ½ etatu jako asystentka pastoralna;
• od roku 2012 w odpowiedzi na wzrastające potrzeby duszpasterskie − rezygnacja z pracy w bibliotece i podjęcie całego etatu w Kapelanii Szpitala; praca w wolontariacie.
• Od 8. 12. 2011 − zaangażowanie jako nadzwyczajny szafarz Komunii św. na terenie szpitala;  pisemna zgoda ks. kard. Stanisława Dziwisza z dnia 29.11.2011 r.

Uprawnienia pastoralne (główne zaangażowania):
• Duchowe i religijne wsparcie dla chorych dzieci i ich rodziców,
• Pomoc duchowa dla rodzin po stracie dziecka,
• Nadzwyczajny szafarz Komunii św. na terenie szpitala,
• Prowadzenie biura duszpasterstwa (archiwizacja i kronika) oraz biblioteki religijnej.
• Opieka nad Kaplicą (wystrój Kaplicy, praca w zakrystii itp.)
• Pomoc w organizacji uroczystości religijnych dla chorych dzieci i opiekunów.
• Zaangażowanie w wolontariat szpitalny.

Wyróżnienia za pracę wśród chorych dzieci i ich rodzin:
• Wyróżnienie specjalne w X edycji Plebiscytu „Miłosierny Samarytanin Roku 2013”;
• „Najlepsza Siostra Zakonna 2015 Roku Małopolski” (plebiscyt organizowany przez „Dziennik Polski).

Wybrane artykuły s. dr n. hum. Bożeny Leszczyńskiej OCV
Ślady Boga na ziemi, "Nasz Dziennik", 11.02.2019, nr 35, s. 12.
Niezapomniane życzenia, "Głos Ojca Pio"(listopad-grudzień) nr 6(114) 2018, s. 58-60.
Moje spotkania ze świętymi, "Głos Ojca Pio", (wrzesień-październik) nr 5(113) 2018, s. 58-61.
Za rękę z Maryją, "Głos Ojca Pio", (lipiec-sierpień) nr 4(112) 2018, s. 58-61.
Misja Marysi, "Głos Ojca Pio", (maj-czerwiec) nr 3(111) 2018, s. 58-61.
Psałterz Stasia, "Głos Ojca Pio", (marzec-kwiecień) nr 2(110) 2018, s. 58-60.
Jeśli nie staniecie się jak dzieci..., maj-czerwiec 2017, s. 58-61.
Adasiowe niebo, lipiec-sierpień 2017, s. 58-61.
Być jak najbliżej..., "Pastores". Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej, 75(2017) nr 2.
Zofia i Karol Antoniewiczowie, czyli omiłości silniejszej niż cierpienie i śmierć, w: Motywy miłości wybranych tekstach literackich i innych dziedzinach kultury, red.: P. Szymczyk, E. Chodźko, Lublin 2018, s. 172-191.
Kraków nadzieją naszą. Ukochane miasto ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852) w jego życiu i twórczości, w: Cracoviensis civitas - singulare totius Poloniae decus, red. M. Chruściak, Kraków 2018, s. 141-159.
Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz - wspólnota ducha i twórczości, w: "Zeszyty Naukowe KUL" 60 (2018) nr 1(241), s. 511-532.
"Crux mihi foederis arcus". Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania kardynała Adama Stefana Sapiehy.
O dzecku szczęśliwym pomimo wszystko..., BZPed 7(2011-12) nr 8-9, s. 74-80.
Wróć do spisu treści