Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści

S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska

pracuje w duszpasterstwie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego jako asystentka pastoralna, wykształcenie humanistyczne.


Życie zakonne i konsekrowane:
• 1991-2002: formacja zakonna w zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa − (Petites Soeurs de Jesus).
• Pierwsza profesja: 1.05.1996 – Częstochowa;
• Ponowienie ślubów: 19.03.1999 – Kraków;
• Formacja biblijno- teologiczna: (2000-2002) – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
• Konsekracja życia w ramach Ordo Consecrationis Virginum – 2.02.2003; Kaplica Arcybiskupów Krakowskich; szafarz: Ks. kard. Franciszek Macharski.


Wykształcenie:
• Filologia polska; studia wyższe: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, (1986-1992); praca magisterska pt. Symbol krzyża w liryce i dramacie romantycznym.
• Instytut Wyższej Kultury Religijnej, (KUL; studium teologiczno-biblijne; 1987-1990).
• Kurs językowy w Angers, (Francja), Certyficat de Langue Francaise Université Catholigue de l’Ouest (lipiec- sierpień 2001);
• Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński; 2005-2006);
• Edytorstwo (studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; 2008-2009);
• Literaturoznawstwo; niestacjonarne studia doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych (2010- 2015); praca doktorska pt. Znak Krzyża. Motywy pasyjne w pismach ks. Karola Antoniewicza SJ  (1807-1852) .

Doświadczenie zawodowe:
• Praca w Państwowym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie  (1991-1992)  jako pomoc laboratoryjna, salowa i wolontariusz);
• Wolontariat w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie: Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej (1995- 1996).
• Praca zawodowa w tymże szpitalu w bibliotece naukowej i jako wolontariusz wśród chorych dzieci (1997-2000);  od 2002-  (½  etatu w bibliotece) i wolontariat,  
od 1.02. 2003 r. praca na całym etacie:  ½ etatu w bibliotece i ½ etatu jako asystentka pastoralna;
• od roku 2012 w odpowiedzi na wzrastające potrzeby duszpasterskie − rezygnacja z pracy w bibliotece i podjęcie całego etatu w Kapelanii Szpitala; praca w wolontariacie.
• Od 8. 12. 2011 − zaangażowanie jako nadzwyczajny szafarz Komunii św. na terenie szpitala;  pisemna zgoda ks. kard. Stanisława Dziwisza z dnia 29.11.2011 r.

Uprawnienia pastoralne (główne zaangażowania):
• Duchowe i religijne wsparcie dla chorych dzieci i ich rodziców,
• Pomoc duchowa dla rodzin po stracie dziecka,
• Nadzwyczajny szafarz Komunii św. na terenie szpitala,
• Prowadzenie biura duszpasterstwa (archiwizacja i kronika) oraz biblioteki religijnej.
• Opieka nad Kaplicą (wystrój Kaplicy, praca w zakrystii itp.)
• Pomoc w organizacji uroczystości religijnych dla chorych dzieci i opiekunów.
• Zaangażowanie w wolontariat szpitalny.

Wyróżnienia za pracę wśród chorych dzieci i ich rodzin:
• Wyróżnienie specjalne w X edycji Plebiscytu „Miłosierny Samarytanin Roku 2013”;
• „Najlepsza Siostra Zakonna 2015 Roku Małopolski” (plebiscyt organizowany przez „Dziennik Polski).

Wróć do spisu treści