Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści

S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska

pracuje w duszpasterstwie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego jako asystentka pastoralna, wykształcenie humanistyczne.


Życie zakonne i konsekrowane:
• 1991-2002: formacja zakonna w zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa − (Petites Soeurs de Jesus).
• Pierwsza profesja: 1.05.1996 – Częstochowa;
• Ponowienie ślubów: 19.03.1999 – Kraków;
• Formacja biblijno- teologiczna: (2000-2002) – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
• Konsekracja życia w ramach Ordo Consecrationis Virginum – 2.02.2003; Kaplica Arcybiskupów Krakowskich; szafarz: Ks. kard. Franciszek Macharski.


Wykształcenie:
• Filologia polska; studia wyższe: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, (1986-1992); praca magisterska pt. Symbol krzyża w liryce i dramacie romantycznym.
• Instytut Wyższej Kultury Religijnej, (KUL; studium teologiczno-biblijne; 1987-1990).
• Kurs językowy w Angers, (Francja), Certyficat de Langue Francaise Université Catholigue de l’Ouest (lipiec- sierpień 2001);
• Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (studia podyplomowe, Uniwersytet Jagielloński; 2005-2006);
• Edytorstwo (studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; 2008-2009);
• Literaturoznawstwo; niestacjonarne studia doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych (2010- 2015); praca doktorska pt. Znak Krzyża. Motywy pasyjne w pismach ks. Karola Antoniewicza SJ  (1807-1852) .

Doświadczenie zawodowe:
• Praca w Państwowym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie  (1991-1992)  jako pomoc laboratoryjna, salowa i wolontariusz);
• Wolontariat w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie: Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej (1995- 1996).
• Praca zawodowa w tymże szpitalu w bibliotece naukowej i jako wolontariusz wśród chorych dzieci (1997-2000);  od 2002-  (½  etatu w bibliotece) i wolontariat,  
od 1.02. 2003 r. praca na całym etacie:  ½ etatu w bibliotece i ½ etatu jako asystentka pastoralna;
• od roku 2012 w odpowiedzi na wzrastające potrzeby duszpasterskie − rezygnacja z pracy w bibliotece i podjęcie całego etatu w Kapelanii Szpitala; praca w wolontariacie.
• Od 8. 12. 2011 − zaangażowanie jako nadzwyczajny szafarz Komunii św. na terenie szpitala;  pisemna zgoda ks. kard. Stanisława Dziwisza z dnia 29.11.2011 r.

Uprawnienia pastoralne (główne zaangażowania):
• Duchowe i religijne wsparcie dla chorych dzieci i ich rodziców,
• Pomoc duchowa dla rodzin po stracie dziecka,
• Nadzwyczajny szafarz Komunii św. na terenie szpitala,
• Prowadzenie biura duszpasterstwa (archiwizacja i kronika) oraz biblioteki religijnej.
• Opieka nad Kaplicą (wystrój Kaplicy, praca w zakrystii itp.)
• Pomoc w organizacji uroczystości religijnych dla chorych dzieci i opiekunów.
• Zaangażowanie w wolontariat szpitalny.

Wyróżnienia za pracę wśród chorych dzieci i ich rodzin:
• Wyróżnienie specjalne w X edycji Plebiscytu „Miłosierny Samarytanin Roku 2013”;
• „Najlepsza Siostra Zakonna 2015 Roku Małopolski” (plebiscyt organizowany przez „Dziennik Polski).

Bibliografia:

2011
1. Pejzaż z krzyżem w liryce i dramacie wielkich romantyków. Zagadnienia wybrane, w: Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Krzyż Twój wielbimy, red. ks. A. Paciorek, ks. A. Tronina, ks. P. Łabuda, Tarnów 2011, s. 603-620.
2. O dziecku szczęśliwym pomimo wszystko… Refleksje o cierpieniu na marginesie wiersza Cypriana Kamila Norwida, pt. „Krzyż i dziecko”, w: „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii”, red. L. Szczepaniak, Kraków, vol. 7/2011-2012/, nr 8-9, s. 74-80.

2012
3. Polski „Krzyż Dziejów” w twórczości wielkich romantyków, w: „Miscellanea. Antropologica et sociologica”, tom 13, Polisemia krzyża w praktykach społeczeństwa polskiego, red. M. Gajewska, P. Pawliszak, Gdańsk 2012, s. 63-88.
4. „Krzyż jest życie…”. Symbol krzyża w twórczości Cypriana Norwida. Wybrane zagadnienia, w: Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid, red. T. Korpysz, M. E. Rogowska, K. Samsel, Warszawa 2012, s. 73-84.

2013
5. Dziecko wobec cierpienia w poezji ks. Lucjana Szczepaniaka,  wstęp i posłowie do: L. Szczepaniak SCJ, Będziesz żyć wiecznie /wiersze/, Kraków 2013, s. 5-27.

2015
6. „Proszę Cię, wytrwaj ze mną do końca”…. Próba zapisu wiary i emocji w poezji ks. Lucjana Szczepaniaka − kapelana szpitala dziecięcego, w: Emocje – Literatura – Medycyna, red. D. Saniewska, Kraków 2015, s. 293-310.

2016
7. Znak miłości, wywiad: M. Kapłańska, „Nasz Kościół”, (kwartalnik parafii św. Stanisława BM w Pustkowie), 2016, s. 38-40.
8. Komunia chorej dziewczynki i papieża, wywiad: ks. A. Sawulski, krakowski „Gość Niedzielny”, rok 2016, nr 35
9. Papież, dziecko i kroplówka, wywiad: P. Wilczyński, „Tygodnik Powszechny”, lipiec 2016.
10. Miłość mocniejsza niż śmierć, wywiad: J. Burek, „Głos Ojca Pio”, nr 6(102) 2016, s. 6-10.

2017
11. Być jak najbliżej, „Pastores” (kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej), nr 75(2) 2017, s. 172-176.
12. Uśmiechnięte serce dla papieża, wywiad M. Bochenek, „Nasz Dziennik”, lipiec 2017 (http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/186391,usmiechniete-serce-dla-papieza.html).
13. Jezus prowadzi mnie do dzieci, wywiad Renaty K. Cogiel, „Apostolstwo chorych. List do osób chorych i niepełnosprawnych”, (88) 2017, nr 6, s. 20-26.
14. Maryjo, Twoją chcę opiewać chwałę! Matka Boża w poezji ks. Karola Antoniewicza SJ, „Posłaniec Serca Jezusowego”, nr 5, (146) 2017, s. 44-47.
15. Krzyż w życiu ks. Karola Antoniewicza SJ, „Posłaniec Serca Jezusowego”, nr 9, (146) 2017, s. 9-11.
16. Ja Polski nie porzucę…Ksiądz Karol Antoniewicz o miłości Ojczyzny, „Posłaniec Serca Jezusowego”, nr 11, (146) 2017, s. 43-45.
17. Betlejem w cieniu Golgoty, „Posłaniec Serca Jezusowego”, nr 12, (146) 2017, s. 42-45.
18. W Krzyżu miłości nauka… życie i twórczość ks. Karola Antoniewicza SJ  (1807-1852), Kraków 2017, ss. 387.
19. „Crux mihi foederis arcus”. Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania Kardynała Adama Sapiehy, w: Przywrócić pamięci. 150. Rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951), red. M. Marynowski, J. Urban, Przemyśl 2017,  s. 27- 41.
20. Mądrość krzyża. Święci patronowie ojczyzny w twórczości ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852), w: Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. Inspiracje do badań hagiologicznych, Olsztyn 2017, red. K. Parzych-Blakiewicz, s.131-142.
21. Jeśli nie staniecie się jak dzieci…Zapiski z dziecięcego szpitala.  Pawełek i biedronka, „Głos Ojca Pio”,  nr 3(105)2017, s. 60-62.
22. Adasiowe Niebo, „Głos Ojca Pio”,  nr 4(106) 2017, s. 34-36.
23. Serce Mateusza, „Głos Ojca Pio”,  nr 5(107) 2017, s. 58-60.
24. Czerwony smoczek z łańcuszkiem, „Głos Ojca Pio”,  nr 6(108) 2017, s. 58-60.

2018
25. Skrzydła ukrytych pragnień, „Głos Ojca Pio”,  nr 1(109) 2018, s. 60-61.
26. Psałterz Stasia, „Głos Ojca Pio”,  nr 1(109) 2018, s. 58-60.


Wybrane sympozja i konferencje:
 

Udział w sesjach międzynarodowych dla osób posługujących wśród chorych:
 
Rencontres des petites soeurs en monde de la Santé:
 
  1. sesja „La souffrance la discretion de Dieu” (Francja, Lisieux, 23-28.08.1998);
  2. sesja „La Santé et les malades” (Francja, Lyon, 23-27.08.2001);
     

Wygłoszone referaty w czasie konferencji ogólnopolskich:
1. Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego społeczeństwa polskiego     
 
Uniwersytet Gdański; Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 18-19.04. 2011,  
 
Referat: „Krzyż dziejów twórczości wielkich romantyków”;
 
 
2. Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid                          
 
Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki, 27-28.10. 2011
 
Referat: Krzyż jest życie… -  symbol krzyża w twórczości Cypriana Kamila   Norwida;
 
 
3. Życie codzienne romantyków
 
Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego; 29.02-2.03. 2012,
 
Referat:  „Karol Antoniewicz (1807-1852) - życie i twórczość w cieniu Krzyża.Zagadnienia wybrane”;
 
 
4. Różne oblicza cierpienia
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, 22.03.2013,
Referat: „W sanktuarium dziecięcego cierpienia. O cierniowych wierszach ks.  Lucjana Szczepaniaka SCJ”;
 
 
5. Emocje – Literatura − Medycyna
 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, 5.06 - 6.06.2014,
 
Referat: Proszę Cię, wytrwaj ze mną do końca… Główne motywy twórczości ks. Lucjana Szczepaniaka, lekarza, poety i kapelana szpitala dziecięcego;
 
 
6. Polska kultura religijna
 
Academia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny 9-10,12.2015,
 
Referat: „Nie opuszczę tej ziemi” − Krzyż zniewolonej ojczyzny w twórczości Karola Bołoza Antoniewicza SJ (1807-1852),
 
 
7. Między sacrum a profanum − święci w kulturze
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Teologii i Wydział Sztuki; 7-9.11. 2016,
 
Referat: Mądrość Krzyża. Święci patronowie ojczyzny w twórczości ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852)
 
 
8. Przywrócić pamięci. 150. Rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy
 
Krasiczyn, 14.05.2017.
 
Referat: Crux mihi foederis arcus”. Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy.
 
 
9. Wincenty Pol w relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich
 
Dworek Wincentego Pola, Lublin, 20-21.04.2017.
 
Referat: Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz - wspólnota nie tylko metrykalna
 
10. Kraków na przestrzeni dziejów - sakralna historia miasta | Collegium Witkowskiego, Instytut Historii UJ , 09. 11. 2017.
 
Referat: „Kraków, nadzieją naszą! Pokąd jeden kamyczek Krakowa pozostanie, nie zaginie nowej Polski nadzieja”. Ukochane miasto ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852) w jego życiu i twórczości.
 
 
Wróć do spisu treści