Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści
Fot. Ks. Andrzej Sawulski SCJ

Ks. dr hab. n. teol. Lucjan Szczepaniak SCJ

należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie). Z wykształcenia jest lekarzem medycyny i teologiem. Pełni obowiązki kapelana szpitalnego oraz wykładowcy medycyny pastoralnej. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu etyki katolickiej i deontologii lekarskiej. Poeta, którego wiersze są wyjątkowym zapisem przeżyć związanych z codzienną służbą w szpitalu oraz z powołaniem zakonnym i kapłańskim.


Stanowisko i miejsce pracy:
Kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie od 26.08.1995 r.

Życie zakonne i kapłańskie:
1987-1988 – postulat i nowicjat Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Stopnicy; 1988 – pierwsze śluby zakonne; 1992 – śluby wieczyste (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach); 1992 – święcenia diakonatu; 1993 – święcenia kapłańskie. Obu święceń udzielił bp Kazimierz Nycz (obecnie Kardynał, Arcybiskup Metropolita Warszawski) w WSM w Stadnikach.

Wykształcenie:
1979-1985 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, 1985 – dyplom lekarza medycyny; 1988-1993 – Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach, 1993 – dyplom magistra teologii (Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), tytuł pracy magisterskiej: "Ocena moralna zabiegów reanimacyjnych na podstawie literatury teologicznej i medycznej ostatniego dwudziestolecia", promotor: ks. prof. dr hab. n. teol. Jan Kowalski; 1995-1998 – studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie z zakresu teologii moralnej; 1998 – tytuł magistra licencjata teologii; 2002 – tytuł dr. n. teol., tytuł rozprawy doktorskiej: "Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej na podstawie literatury z zakresu deontologii i etyki katolickiej", promotor: ks. prof. Jan Kowalski (PAT); 2009 – tytuł dr. hab. n. teol. z zakresu teologii moralnej (PAT w Krakowie), tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Troska o dziecko umierające w szpitalu. Studium z pogranicza medycyny i teologii moralnej".

Doświadczenie zawodowe:
1985-1986 lekarz stażysta, a następnie 1986-1987 – lekarz w Oddz. Niemowlęcym w Wojewódzkim Szpitalu im. M. Curie-Skłodowskiej w Zgierzu k. Łodzi, 1986-1987 wykładowca w Zespole Szkół Medycznych w Zgierzu, 1990 – dwumiesięczny staż w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie, 1993-1994 wikariusz i katecheta w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce k. Grybowa, 1994-1995 wychowawca (socjusz) w Nowicjacie Księży Sercanów w Stopnicy, od 1995 – kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, od 2003 – wykładowca medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów, w latach 2009-2013 wykładowca bioetyki w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła  II w Krakowie, 2016-2017 – wykładowca bioetyki i etyki zawodu w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Dodatkowe zajęcia:
W latach 1999-2017 – organizator cyklu XXVIII sesji naukowych pt. "Etyka w medycynie" Instytutu Pediatrii i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie; 2002-2019 – twórca i redaktor naczelny „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii” Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ CM; instruktor ZHP w stopniu harcmistrza; 1993-1994 założyciel i pierwszy komendant Katolickiego Szczepu im. św. Michała Archanioła we Florynce (Hufiec ZHP Nowy Sącz); 1995-2012 – współorganizator i pierwszy komendant Kleryckiego Kręgu Instruktorskiego "Wagabunda" im. Jana Pawła II (ZHP Chorągiew Krakowska); 1995-2014 komendant Szczepu Nieprzetartego Szlaku "Szerokie Pole" (ZHP Hufiec Kraków-Podgórze) oraz drużynowy 32 Podgórskiej Drużyny Harcerskiej "Szarotki" im. hm. Marii Masłowskiej; 1995-2004 – działalność rehabilitacyjna i wychowawcza z dziećmi chorymi na raka i białaczkę; inicjator wakacyjnego wypoczynku dla pacjentów "Wyspa szczęśliwa" w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach; autor  harcerskiego programu wypoczynku i rehabilitacji dzieci z chorobą nowotworową "Szarotka" i odpowiedzialny za jego realizację; autor harcerskiego programu pomocy umierającym dzieciom i ich rodzinom "Król Olch", realizowanego razem z 34 Podgórską Drużyną Starszych Harcerek-Pielęgniarek im. Stanisławy Leszczyńskiej; 1996-2000 kapelan Hufca ZHP Kraków-Podgórze; 1998 – założyciel i asystent kościelny Środowiskowego Oddziału Akcji Katolickiej w USD w Krakowie; 1998-2012 kapelan Krakowskiej Chorągwi ZHP; 1990 – inicjator honorowego krwiodawstwa wśród kleryków oraz bezpłatnej pracy w szpitalu dziecięcym w czasie wakacji (klerycki wolontariat); 1995 – organizacja i prowadzenie wolontariatu szpitalnego w celu pomocy chorym dzieciom; autor programu i odpowiedzialny za realizację pastoralnych praktyk w szpitalu dziecięcym dla kleryków.  

Nagrody za pracę wśród chorych dzieci:
Kawaler Orderu Uśmiechu, Nagroda Fundacji "Polkul", Srebrny Krzyż Zasługi ZHP, Medal Zasługi Krakowskiej Chorągwi im. Tadeusza Kościuszki ZHP; Wyróżnienie „Miłosierny Samarytanin 2010 roku”.

Wróć do spisu treści