Ks. dr hab. teol. Lucjan Szczepaniak - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści

Ks. dr hab. teol. Lucjan Szczepaniak

Ks. dr hab. n. teol. Lucjan Szczepaniak SCJ

należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie). Z wykształcenia jest lekarzem medycyny i teologiem. Pełni obowiązki kapelana szpitalnego oraz wykładowcy akademickiego bioetyki, etyki lekarskiej oraz medycyny pastoralnej. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu etyki katolickiej i deontologii lekarskiej. Organizator sesji etycznych z cyklu "Etyka w medycynie", redaktor naczelny "Bioetycznych Zeszytów Pediatrii". Poeta, którego wiersze są wyjątkowym zapisem przeżyć związanych z codzienną służbą w szpitalu oraz z powołaniem zakonnym i kapłańskim.


Stanowisko i miejsce pracy:
Kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie od 26.08.1995 r.

Życie zakonne i kapłańskie:
1987-1988 – postulat i nowicjat Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Stopnicy; 1988 – pierwsze śluby zakonne; 1992 – śluby wieczyste (Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach); 1992 – święcenia diakonatu; 1993 – święcenia kapłańskie. Obu święceń udzielił bp Kazimierz Nycz (obecnie Kardynał, Arcybiskup Metropolita Warszawski) w WSM w Stadnikach.

Wykształcenie:
1979-1985 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, 1985 – dyplom lekarza medycyny; 1988-1993 – Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach, 1993 – dyplom magistra teologii (Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), tytuł pracy magisterskiej: "Ocena moralna zabiegów reanimacyjnych na podstawie literatury teologicznej i medycznej ostatniego dwudziestolecia", promotor: ks. prof. dr hab. n. teol. Jan Kowalski; 1995-1998 – studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie z zakresu teologii moralnej; 1998 – tytuł magistra licencjata teologii; 2002 – tytuł dr. n. teol., tytuł rozprawy doktorskiej: "Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej na podstawie literatury z zakresu deontologii i etyki katolickiej", promotor: ks. prof. Jan Kowalski (PAT); 2009 – tytuł dr. hab. n. teol. z zakresu teologii moralnej (PAT w Krakowie), tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Troska o dziecko umierające w szpitalu. Studium z pogranicza medycyny i teologii moralnej".

Doświadczenie zawodowe:
1985-1986 lekarz stażysta, a następnie 1986-1987 – lekarz w Oddz. Niemowlęcym w Wojewódzkim Szpitalu im. M. Curie-Skłodowskiej w Zgierzu k. Łodzi, 1986-1987 wykładowca w Zespole Szkół Medycznych w Zgierzu, 1990 – dwumiesięczny staż w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie, 1993-1994 wikariusz i katecheta w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce k. Grybowa, 1994-1995 wychowawca (socjusz) w Nowicjacie Księży Sercanów w Stopnicy, od 1995 – kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, od 2003 – wykładowca medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów, w latach 2009-2013 wykładowca bioetyki w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła  II w Krakowie, 2016-2017 – wykładowca bioetyki i etyki zawodu w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Dodatkowe zajęcia:
Od 1999 – organizator cyklu XXVIII sesji naukowych pt. "Etyka w medycynie" Instytutu Pediatrii i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie; 2002 – twórca i redaktor naczelny „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii” Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ CM; instruktor ZHP w stopniu harcmistrza; 1993-1994 założyciel i pierwszy komendant Katolickiego Szczepu im. św. Michała Archanioła we Florynce (Hufiec ZHP Nowy Sącz); 1995-2012 – współorganizator i pierwszy komendant Kleryckiego Kręgu Instruktorskiego "Wagabunda" im. Jana Pawła II (ZHP Chorągiew Krakowska); 1995-2014 komendant Szczepu Nieprzetartego Szlaku "Szerokie Pole" (ZHP Hufiec Kraków-Podgórze) oraz drużynowy 32 Podgórskiej Drużyny Harcerskiej "Szarotki" im. hm. Marii Masłowskiej; 1995-2004 – działalność rehabilitacyjna i wychowawcza z dziećmi chorymi na raka i białaczkę; inicjator wakacyjnego wypoczynku dla pacjentów "Wyspa szczęśliwa" w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach; autor  harcerskiego programu wypoczynku i rehabilitacji dzieci z chorobą nowotworową "Szarotka" i odpowiedzialny za jego realizację; autor harcerskiego programu pomocy umierającym dzieciom i ich rodzinom "Król Olch", realizowanego razem z 34 Podgórską Drużyną Starszych Harcerek-Pielęgniarek im. Stanisławy Leszczyńskiej; 1996-2000 kapelan Hufca ZHP Kraków-Podgórze; 1998 – założyciel i asystent kościelny Środowiskowego Oddziału Akcji Katolickiej w USD w Krakowie; 1998-2012 kapelan Krakowskiej Chorągwi ZHP; 1990 – inicjator honorowego krwiodawstwa wśród kleryków oraz bezpłatnej pracy w szpitalu dziecięcym w czasie wakacji (klerycki wolontariat); 1995 – organizacja i prowadzenie wolontariatu szpitalnego w celu pomocy chorym dzieciom; autor programu i odpowiedzialny za realizację pastoralnych praktyk w szpitalu dziecięcym dla kleryków.  

Nagrody za pracę wśród chorych dzieci:
Kawaler Orderu Uśmiechu, Nagroda Fundacji "Polkul", Srebrny Krzyż Zasługi ZHP, Medal Zasługi Krakowskiej Chorągwi im. Tadeusza Kościuszki ZHP; Wyróżnienie „Miłosierny Samarytanin 2010 roku”.

Twórczość naukowa i literacka

Publikacje naukowe:
 1. Dylematy przerywania zabiegów reanimacyjnych, „Ad vocem”. Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (1996) nr 1(20), s. 10-11.
 2. Etyka katolicka wobec opieki paliatywnej, w: Leczenie bólu i opieka paliatywna u dzieci. I Kurs CMPK dla Lekarzy i Pielęgniarek, 19-23.03.1996, red. T. Dangel, Warszawa 1996, s. 10-11.
 3. Opieka duchowa nad dziećmi i rodzicami w Klinice Onkologii, w: Leczenie bólu i opieka paliatywna u dzieci. I Kurs CMPK dla Lekarzy i Pielęgniarek, 19-23.03.1996, red. T. Dangel, Warszawa 1996, s. 24-25.
 4. Opieka duchowa nad dziećmi i rodzicami w Klinice Onkologii, „Światło i Cienie” (1998) nr 2.
 5. Towarzyszenie w najtrudniejszych chwilach choroby i zdrowienia, w: Duchowa troska o chorego, red. L. Szczepaniak, Kraków 1999, s. 79-90.
 6. Duchowe wspieranie rodziny po śmierci dziecka, w: Materiały-streszczenia z XXVI Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 8-9.02.2002.
 7. Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej na podstawie literatury z zakresu deontologii i etyki katolickiej (doktorat), Kraków 2003.
 8. Chorzy, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Kraków 2003, s. 62-68.
 9. Służba zdrowia, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Kraków 2003, s. 465-471.
 10. Na rozdrożach etyki lekarskiej, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 1(2003-2004) nr 1, s. 5-11.
 11. Granice autonomii chorego dziecka, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 1(2003-2004) nr 1, s. 24-32.
 12. Granice informowania dziecka o jego chorobie, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 1(2003-2004) nr 1, s. 53-61.
 13. Dylematy rodziców ciężko chorych dzieci związane z terapią komórkami macierzystymi, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 1(2003-2004) nr 1, s. 98-100.
 14. Wybrane problemy etyczne neonatologii, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 1(2003-2004) nr 1, s. 119-127.
 15. Etyka opieki nad dzieckiem onkologicznie chorym, w: Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych. Materiały naukowe Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomo-wego UJ, red. E. Lachnit, s. 19-31.
 16. Możliwości współczesnej genetyki, w: Geny wolność zapisana? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, P. Kieniewicz, Lublin 2005, s. 17-48.
 17. Rozmowy z dzieckiem przeżywającym lęk o życie bliskich, w: Materiały-streszczenia z XXIX Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. 25-26.02.2005, Kraków 2005, s. 9.
 18. Przedmowa. W obronie godności chorego, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 2(2005), nr 2, s. 9-15.
 19. Samobójstwo dziecka ucieczką od bólu życia. Perspektywa teologiczno-pastoralna, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 2(2005), nr 2, s. 137-149.
 20. Transplantacja – Próba syntezy etycznej, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 2(2005), nr 2, s. 63-88.
 21. Choroba, w: Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Kraków 2005, s. 98-102.
 22. Genetyka, w: Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Kraków 2005, s. 164-169.
 23. Służba Zdrowia, w: Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Kraków 2005, s. 509-513.
 24. Transfuzja krwi, w: Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, s. 475-478.
 25. Akcja Katolicka w służbie chorych, w: „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” (2005) nr 21, s. 40-46.
 26. Hipokratesowy etos lekarza wobec współczesnych wyzwań, w: Materiały-streszczenia z XXX Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami, Kraków, 2-4.02.2006, s. 9.
 27. Wybrane problemy opieki paliatywnej nad dzieckiem, w: Śmierć dziecka a idea domowego hospicjum. Konferencja naukowa, Kraków 2005, s. 18-29.
 28. Hipokratesowy etos lekarza wobec współczesnych wyzwań. Przedmowa, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 3(2006), nr 3, s. 9-15.
 29. Próba pomocy dziecku pokrzywdzonemu przez dorosłych – Aspekt etyczno-pastoralny, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 3(2006), nr 3, s. 52-71.
 30. Podejmowanie decyzji o zaprzestaniu zabiegów podtrzymujących życie, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 3(2006), nr 3, s. 106-128.
 31. Tajemnica lekarska, w: Materiały-streszczenia z XXXI Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków,9-10.02.2007, s. 9.
 32. Czy to już kryzys autorytetu służby zdrowia? Przedmowa, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 4(2007), nr 4, s. 9-16.
 33. Eksperyment medyczny − perspektywa etyczna, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 4(2007), nr 4, s. 47-62.
 34. Błąd medyczny – przyczyny, skutki i odpowiedzialność, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 4(2007) nr 4, s. 97-110.
 35. Uporczywa terapia. Aspekt etyczny, w: „Ból i cierpienie”, red. G. Makiełło-Jarży, Z. Gajda, Kraków 2007.
 36. Medycyna pastoralna, w: Encyklopedia Katolicka KUL.
 37. Dbałość o godność, relacje braterskie i chlubną tradycję zawodu lekarza, w: Materiały-streszczenia z XXXII Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 16.02.2008, s. 9.
 38. Chory i jego lekarz posiadają godność. Przedmowa, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 5(2008) nr 5, s. 10-18.
 39. Troska o dziecko umierające w szpitalu. Studium z pogranicza medycyny i teologii moralnej (rozprawa habilitacyjna), Kraków 2008, ss. 261.
 40. Etos zawodu lekarza rozumiany jako powołanie, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 6(2009-10) nr 6-7, s. 9-19.
 41. Wybrane problemy etyczne neurochirurgii, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 6(2009-10) nr 6-7, s. 78-97.
 42. Etyczne aspekty zaburzeń odżywiania, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 6(2009-10) nr 6-7, s. 106-117.
 43. Podejmowanie decyzji – głos w dyskusji. Przedmowa, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 6(2009-10) nr 6-7, s. 7-8.
 44. Szpitalne rozmowy o sensie życia. Przedmowa, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 7(2011-12) nr 8-9, s. 7-12.
 45. Etyczne aspekty rezygnacji z przetoczenia krwi ze względów religijnych, „Medycyna Praktyczna” (2010) nr 2, s. 142-147.
 46. Rozmowa o cierpieniu i śmierci, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 7(2011-12) nr 8-9, s. 98-111.
 47. Sens życia cierpiącego, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 7(2011-12) nr 8-9, s. 112-139.
 48. Opieka nad dzieckiem w stanie zagrożenia życia – problemy z pogranicza medycyny i teologii, „Pediatria Polska” 88(2013) nr 4, s. 382-387.
 49. Troska o chorych w formacji pastoralnej, „Sympozjum” 28(2014) nr 1(26), s. 99-115.
 50. Opieka nad dzieckiem ciężko chorym i bliskim śmierci, w: Moje dziecko ma wadę serca, red. E. Malec, K. Januszewska, M. Pawłowska, Wyd. Fundacja „Mam serce”, Warszawa 2014.
 51. [Recenzja] Aspekty teologiczno-moralne rozprawy doktorskiej S. mgr Bożeny Leszczyńskiej pt. „Znak Krzyża. Motywy pasyjne w pismach Ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852)”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Humanistycznych Instytut Filologii Polskiej. Lublin 17.09.2015 r.
 52. Prawne i etyczne podstawy podejmowania decyzji w opiece paliatywnej nad dziećmi. Rozdział do „Podręcznika Pediatrii” pod red. Prof. dr hab. Jacka J. Pietrzyka.
 53. Sens życia cierpiącego, w: Humanizm chrześcijański w medycynie, red. G. Świą-tecka. Wyd. Via Medica. Gdańsk 2016, s. 293-319 [przedruk].

Prace redakcyjne:
 1. Roczniki "Bioetyczne Zeszyty Pediatrii". Instytut Pediatrii Wydz. Lek UJ CM – 7 zeszytów (2002-2012).
 2. Duchowa troska o chorego, Kraków 1999.

Zorganizowane naukowe sesje z cyklu "Etyka w medycynie":
 1. Prawo dziecka do życia, 13.12.2017 r. (odwołana)
 2. Słowo, które leczy, 24.05.2017
 3. Lekarz pediatra obrońcą życia i godności ciężko chorego dziecka, 09.03.2016 r.
 4. Wkład Krakowskiej Szkoły Pediatrów w troskę o chore dziecko, 10.03.2015 r.
 5. Etos lekarza pediatry, 04.12.2012 r.
 6. Żałoba po stracie dziecka, 10.05.2012 r.
 7. Dziecko z przewlekłą chorobą płuc, 14.12.2011 r.
 8. Cierpienie chorego dziecka, 19.05.2011 r.
 9. Informowanie rodziców i pacjentów, 15.12.2010 r.
 10. Etyczne problemy neurochirurgii dziecięcej, 07.06.2010 r.
 11. Etyczne aspekty kardiologii i kardiochirurgii, 10.12.2009 r.
 12. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży, 14.01.2009 r.
 13. Korupcja w medycynie, 17.04.2008 r.
 14. Problemy etyczne nefrologii dziecięcej, 06.12.2007 r.
 15. Błąd lekarski, 17.05.2007 r.
 16. Godność dziecka z chorobą układu nerwowego, 07.12.2006 r.
 17. Eksperyment medyczny, 07.06.2006 r.
 18. Uporczywa terapia, 07.12.2005 r.
 19. Przemoc wobec dziecka, 23.06.2005 r.
 20. Leczenie operacyjne bliźniąt syjamskich, 09.12.2004 r.
 21. Próby samobójcze u dzieci i młodzieży, 19.05.2004 r.
 22. Wykorzystanie komórek macierzystych, 20.11.2003 r.
 23. Autonomia pacjenta, 07.06.2003 r.
 24. Etyczne aspekty transplantologii, 23.11.2002 r.
 25. Towarzyszenie przewlekle chorym, 11.05.2002 r.
 26. Etyczne aspekty nowoczesnej genetyki, 17.11.2001 r.
 27. Śmierć mózgu, 28.03.2001 r.
 28. Duchowa troska o chorego, 11.02.1999 r.

Wykłady wygłoszone na sympozjach, konferencjach i kursach specjalistycznych:
 1. Etyka katolicka wobec opieki paliatywnej. Wykład w czasie I Kursu CMPK dla Lekarzy i Pielęgniarek zorganizowanego przez Instytut Matki i Dziecka oraz Hospicjum dla Dzieci. Piotrków Trybunalski, 19-23.03.1996 r.
 2. Opieka duchowa nad dziećmi i rodzicami w Klinice Onkologii. Wykład w czasie I Kursu CMPK dla Lekarzy i Pielęgniarek zorganizowanego przez Instytut Matki i Dziecka oraz Hospicjum dla Dzieci, Piotrków Trybunalski. 19-23.03.1996 r.
 3. Karta Pracowników Służby Zdrowia. Słudzy Nadziei i Życia. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 17-19.09.1996 r.
 4. Misja szerzenia wartości ewangelicznych w środowisku służy zdrowia. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 11.09.1997 r.
 5. Pomóc przezwyciężyć lęk przed chorobą, Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 8-10.09.1998 r.
 6. Psychiczna i fizyczna rehabilitacja chorych dzieci metodą harcerską wg programu „Szarotka”. Wykład podczas XXIII Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami zorganizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ. Kraków, 25-27.02.1999 r.
 7. Budowanie cywilizacji miłości w miejscach pracy sióstr pielęgniarek i we własnych wspólnotach. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakon-nych. Jasna Góra, 9-12.09.1999 r.
 8. Być znakiem nadziei. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 9-12.09.1999 r.
 9. Wybrane problemy duchowej opieki nad ciężko chorymi dziećmi i ich rodzicami. Wykład podczas XXIV Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami zor-ganizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ. Kraków, 24-26.02.2000 r.
 10. Inżynieria genetyczna. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych, Jasna Góra, 11.09.2000 r.
 11. Duchowe doświadczenia chorego dziecka i jego opiekunów związane ze zdrowieniem, cierpieniem i śmiercią. Wykład podczas XXV Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami zorganizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ. Kraków, 22-24.02.2001 r.
 12. Duchowe wspieranie rodziny po śmierci dziecka. Wykład podczas XXVI Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami zorganizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ. Kraków, 8-9.02.2002 r.
 13. Trud przezwyciężania choroby. Wykład podczas XXIII Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami zorganizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ, Kraków, 14-15.02.2003 r.
 14. Opieka duchowa nad dzieckiem umierającym i opiekunami. Kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki paliatywnej dla pielęgniarek zorganizowany przez Fundację Pomoc Krakowskiemu Hospicjum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Krakowie. Kraków 15.05.2003 r.
 15. Duchowe problemy spotykane przez służbę zdrowia w opiece nad chorym dzieckiem. Kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki paliatywnej dla pielęgniarek zorganizowany przez Fundację Pomoc Krakowskiemu Hospicjum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych Ho-spicjum w Krakowie. Kraków 15.05.2003 r.
 16. Problem wypalenia zawodowego od strony duchowej. Kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki paliatywnej dla pielęgniarek zorganizowany przez Fundację Pomoc Krakow-skiemu Hospicjum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Krakowie. Kraków 16.05.2003 r.
 17. Etyczne problemy transplantacji. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 12.09.2003 r.
 18. Zobowiązania pielęgniarek dotyczące zaspokajania potrzeb religijno moralnych chorego. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 12.09.2003 r.
 19. Wybrane zagadnienia etyczne transplantacji. Wykład dla lekarzy w Klubie Inteligencji Katolickiej. Łódź, 28.10.2003 r.
 20. Dylematy rodziców ciężko chorych dzieci związane z terapią komórkami macierzystymi. Wykład podczas VI sesji naukowej z cyklu «Etyka w medycynie» pt. „Studium etyczne wykorzystania komórki macierzystej”. Kraków, 20.11.2003 r.
 21. Możliwości współczesnej genetyki. Wykład podczas sesji naukowej pt. „Geny wolność zapisana?” zorganizowanej przez Instytut Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 4.12.2003 r.
 22. Wybrane problemy etyczne opieki nad ciężko chorym noworodkiem. Wykład podczas XXVII Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami zorganizowanych przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ. Kraków, 13-14.02.2004 r.
 23. Opieka paliatywna. Aspekt etyczno-pastoralny. Wykład podczas sesji naukowej pt. „Śmierć mózgu” zorganizowanej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Kraków, 14.04.2004 r.
 24. Jak rozmawiać z człowiekiem, który utracił nadzieję. Wykład w czasie sesji poświęconej X rocznicy założenia „Telefonu zaufania”, Jasna Góra, 27.03.2004 r.
 25. Samobójstwo ucieczką od bólu życia. Refleksja teologiczno-pastoralna. Wykład podczas VII sesji naukowej z cyklu «Etyka w medycynie» pt. „Próby samobójcze u dzieci i młodzieży. Uwarunkowania medyczne, społeczne, prawne, teologiczno-moralne”. Kraków, 19.05.2004 r.
 26. Etyczna ocena postępów genetyki. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych, Jasna Góra, 14-16.09.2004 r.
 27. Nadzieje i obawy związane z terapią komórkami macierzystymi. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych, Jasna Góra, 14-16.09.2004 r.
 28. Specyfika posługi duszpasterskiej w Klinice Chirurgii Dziecięcej. Wykład podczas VIII sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ z cyklu «Etyka w medycynie» pt. „Etyczne dylematy operacyjnego leczenia bliźniąt syjamskich”. Kraków, 9.12.2004 r.
 29. Rozmowy z dzieckiem przeżywającym lęk o życie bliskich. Wykład w czasie XXIX Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 25-26.02.2005 r.
 30. Rozmowa z chorym może ocalić jego nadzieję. Wykład dla lekarzy specjalistów uczestniczących w kursie zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia pt. „Nadzieja nie umiera nigdy”. Kraków, 4.05.2005 r.
 31. Etyczne zagadnienia opieki paliatywnej nad dzieckiem. Wykład w czasie konferencji naukowej zorganizowana przez: Domowe Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera; Instytut myśli Józefa Tischnera; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK; Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Kraków, 7.06.2005 r.
 32. Próba pomocy dziecku pokrzywdzonemu przez dorosłych. Aspekt etyczno-pastoralny. Wykład podczas IX sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ z cyklu «Etyka w medycynie» pt. „Przemoc wobec dziecka”. Kraków, 23.06.2005 r.
 33. Ocena etyczna zabiegów transplantacji. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 14-16 IX 2005 r.
 34. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Przyczyny oraz sposoby niesienia pomocy. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 14-16.09.2005 r.
 35. Podejmowanie decyzji o zaprzestaniu zabiegów podtrzymujących życie. Aspekt etyczno-pastoralny, Wykład podczas X sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ z cyklu «Etyka w medycynie» pt. „Uporczywa terapia dziecka”. Kraków, 7.12.2005 r.
 36. Hipokratesowy etos lekarza wobec współczesnych wyzwań. Wykład w czasie XXX Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami, Kraków, 25-26.02.2006 r.
 37. Opieka duchowa nad chorym terminalnie. Wykład na kursie specjalistycznym dla pielęgniarek pt. „Podstawy opieki paliatywnej zorganizowanym przez Krakowską Poradnię Opieki Paliatywnej, Kraków, 04.2006 r.
 38. Problemy etyczne w pielęgniarstwie neonatologicznym. Wykład na kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa neonatologicznego zorganizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Kraków, 8.04.2006 r.
 39. Opieka paliatywne − aspekty etyczne. Wykład na kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek zorganizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Kraków, 13.05.2006 r.
 40. Terapia uporczywa w nefrologii dziecięcej. Wykład w czasie IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Kraków, 22-22.04.2006 r.
 41. Ewolucja standardów etycznych eksperymentu medycznego. Wykład pod-czas XI sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ z cyklu «Etyka w medycynie» pt. „Eksperyment medyczny”. Kraków, 7.06.2006 r.
 42. Pielęgniarka wobec problemu uporczywej terapii chorego. Perspektywa etyczno-pastoralna. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 12-14.09.2006 r.
 43. Dylematy moralne związane z eksperymentem medycznym. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 12-14.09.2006 r.
 44. Hipokratesowy etos lekarza wobec współczesnych wyzwań. Wykład podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Lekarzy Anestezjologów i Intensywnej Terapii. Kraków, 23.09.2006 r.
 45. Opieka paliatywna. Wykład dla Zespołu Krakowskiego Hospicjum Dziecięcego. Kraków, 17.09.2006 r.
 46. Poczucie krzywdy u chorego i jego rodziny spowodowane nieudaną lub błędną terapią. Wykład podczas XII sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ z cyklu «Etyka w medycynie» pt. „Eksperyment medyczny”. Kraków, 7.12.2006 r.
 47. Uporczywa terapia dziecka. Wykład inauguracyjny na uroczystej sesji naukowej z okazji 30-lecia Kliniki Onkologii i Hematologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ. Kraków, 16.12.2007 r.
 48. Uporczywa terapia. Aspekt etyczny. Wykład w czasie konferencji „Ból i cierpienie” zorganizowanej przez Katedrę Historii Medycyny i Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego CM UJ oraz Krakowską Szkołę Wyższą im. A.F. Modrzewskiego. Kraków, 20.01.2007 r.
 49. Tajemnica lekarska. Wykład inauguracyjny w czasie XXXI Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami, Kraków, 9-10.02.2007 r.
 50. Dylematy etyczne neurologii dziecięcej. Wykład podczas XIII sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ, z cyklu «Etyka w medycynie», pt. „Eksperyment medyczny”. Kraków, 17.05.2007 r.
 51. „Kiedy cierpienie puka do drzwi”. Refleksja na temat dylematów duchowych chorego dziecka i jego opiekunów, Wykład podczas Sympozjum Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Gródek n. Dunajcem, 14-16 IX 2007 r.
 52. Utrata bliskiej osoby – aspekt etyczno pastoralny. Wykład oraz warsztaty terapeutyczne dla osób przeżywających żałobę i ich opiekunów w ramach programu pomocy Unii Europejskiej. Kraków, 20.09.2007 r.
 53. Kryzys wiary człowieka cierpiącego. Wykład oraz warsztaty terapeutyczne dla osób przeżywających żałobę i ich opiekunów w ramach programu pomocy Unii Europejskiej. Kraków, 21.09.2007 r.
 54. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wykład podczas IV Krakowskiej Konferencji pt. „Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową”. Kraków 12-13.10.2007 r.
 55. Obowiązek niesienia pomocy choremu i jego granice. Wykład podczas XIV sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskie-go UJ z cyklu «Etyka w medycynie», pt. „Problemy etyczne nefrologii”. Kraków, 6.12.2007 r.
 56. Dbałość o godność, relacje braterskie i chlubną tradycję zawodu lekarza. Wykład w czasie XXXII Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 16.02.2008 r.
 57. Opieka paliatywna – aspekt etyczny. Wykład w czasie Kursu Specjalistycznego – Podstawy Opieki Paliatywnej II edycja. Kraków, 21.02.2008 r.
 58. Jak problem korupcji postrzegają chorzy i ich rodziny. Wykład podczas XIV sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskie-go UJ z cyklu «Etyka w medycynie», pt. „Korupcja w medycynie”. Kraków, 17.04.2008 r.
 59. Opieka paliatywna – aspekt etyczny. Wykład w czasie Kursu Specjalistycznego – Podstawy Opieki Paliatywnej III edycja. Kraków, 15.09.2008 r.
 60. Obowiązek niesienia pomocy choremu i jego granice. Wykład w czasie VIII Krakowskich Dni Dializoterapii, Kraków, 6-8.09.2008 r.
 61. 50 lat Nieprzetartego Szlaku ZHP. Historia i współczesność. Wykład podczas Jubileuszu 50-lecia Nieprzetartego Szlaku. Kraków, 28.09.2008 r.
 62. Refleksja na temat dylematów duchowych umierającego dziecka i jego opiekunów. Wykład w czasie Konferencji pt. „Dziecko jako pacjent przed i po urodzeniu”. Kra-ków, 18-19.10.2008 r.
 63. Anoreksja i inne zaburzenia odżywiania. Problemy etyczno-pastoralne. Wykład podczas XV sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Lekarskiego UJ z cyklu «Etyka w medycynie», pt. „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. Aspekty etyczne. Kraków, 14.01.2009 r.
 64. Tajemnica lekarska. Aspekty etyczne. Wykład w czasie konferencji „Ból i cier-pienie” zorganizowanej przez Katedrę Historii Medycyny i Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydz. Lekarskiego CM UJ oraz Krakowską Szkołę Wyższą im. A.F. Modrzewskiego. Kraków, 17.01. 2009 r.
 65. Opieka paliatywna w pediatrii – Aspekt etyczny. Wykład w czasie kursu specjalistycznego opieki paliatywnej. Kraków, 4.02.2009 r.
 66. Posługa kapelana w Instytucie Pediatrii. Aspekty etyczno-pastoralne. Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym. Kraków, 14.03.2009 r.
 67. Potrzeba opracowania i przestrzegania interdyscyplinarnych standardów szpitalnej opieki nad dzieckiem nieuchronnie zbliżającym się do śmierci. Aspekt etyczny. Wykład w czasie XXXIII Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 20-21.03.2009 r.
 68. Trudne decyzje lekarskie – Granice obowiązku leczenia. Perspektywa teologiczno-moralna. Konferencja dla lekarzy specjalistów z oddziału nefrologii i dializoterapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera. Kraków 21.04.2009 r.
 69. Choroba terminalna, nieskuteczna resuscytacja, przekazywanie złej wiadomości. Wykład w czasie II Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych „Stany zagrożenia w Pediatrii”. Kraków, 22-24.05.2009 r.
 70. Przygotowanie dziecka do śmierci. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek zakonnych. Jasna Góra, 8-10.09.2009 r.
 71. Nadużycia autonomii umierającego dziecka: eutanazja i uporczywa terapia. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra 8-10.09.2009 r.
 72. Zaspokojenie potrzeb religijnych dziecka leczonego w szpitalu oraz jego opiekunów. Wykład podczas Ogólnopolskich Spotkań Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 8-10.09.2009 r.
 73. Duchowe zmagania spowodowane cierpieniem i śmiercią dziecka – refleksja etyczno-pastoralna. Wykład podczas XV Konferencji szkoleniowej „Opieka paliatywna nad dziećmi”. Warszawa – Rynia, 18-20.09.2009 r.
 74. Granice obowiązku leczenia w perspektywie teologiczno-moralnej. Wykład podczas XV Konferencji szkoleniowej „Opieka paliatywna nad dziećmi”. Warszawa – Rynia, 18-20.09.2009 r.
 75. Opieka paliatywna w pediatrii – aspekt etyczny. Wykład w czasie Kursu Specjali-stycznego Opieki Paliatywnej. Kraków 29.09.2009 r.
 76. Nauczanie Kościoła wobec wybranych problemów moralnych służby zdrowia. Wykład podczas XVII sesji naukowej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz. Le-karskiego UJ z cyklu «Etyka w medycynie», pt. „Etyczne aspekty kardiologii i kardiochirurgii”. Kraków, 10.12.2009 r.
 77. Dyskusja etyczna dotycząca definiowania uporczywej terapii i podejmowania decyzji o jej zaprzestaniu. XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 4-6.03.2010 r.
 78. Wybrane problemy w neurochirurgii – refleksja teologicznomoralna. XIX Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Etyczne problemy neurochirurgii dziecięcej”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 7.06.2010 r.
 79. Podejmowanie decyzji lekarskich dotyczących terapii – w świetle etyki katolickiej. IX Krakowskie Dni Dializoterapii. Sesja pt. „Dylematy etyczne przewlekłej terapii nerkozastępczej”. Kraków, 2-4.09.2010 r.
 80. Obowiązek informowania chorego o jego stanie zdrowia – zagadnienia wstępne. XX Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Informowanie rodziców i pacjentów”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 15.12.2010 r.
 81. Etyczno-pastoralne aspekty rozmowy z rodzicami i pacjentem w stanach zagrożenia życia. XX sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Informowanie rodziców i pacjentów”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 15.12.2010 r.
 82. Lekarz z powołania refleksja etyczna. XXXV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 24-25.02.2011 r.
 83. Cierpienie: próba zdefiniowania i obowiązek niesienia pomocy. XXI Sesja na-ukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Cierpienie chorego dziecka”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 19.05.2011r.
 84. Teologiczne poszukiwania sensu życia i cierpienia chorego dziecka. XXI Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Cierpienie chorego dziecka”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 19.05.2011r.
 85. Rozmowa z rodzicami i chorym dzieckiem bliskim śmierci, problemy etyczno-pastoralne. Sympozjum „Ból i cierpienie”, Katedra Historii Medycyny UJ CM. Kraków, 15.01.2011 r.
 86. Nauczanie Kościoła wobec wybranych problemów Służby Zdrowia. Ogólnopolskie Spotkania Sióstr –  Pielęgniarek zakonnych. Jasna Góra, 13-15.09.2011 r.
 87. Uporczywa terapia – aspekty etyczne. Ogólnopolskie Spotkania Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 13-15.09.2011 r.
 88. Wybrane problemy etyczne neurochirurgii. Ogólnopolskie Spotkania Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra 13-15.09.2011 r.
 89. Sens życia cierpiącego. Ogólnopolskie Spotkania Sióstr – Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 13-15.09.2011 r.
 90. Panel dyskusyjny: Przychodzi człowiek do poradni po poradę i pomoc. Jak usprawnić poradnictwo?. Sympozjum „Nauczycielowi sztuki pomagania Janowi Pawłowi II w hołdzie” zorganizowane z okazji Jubileuszu 30-lecia Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „Arka”. Gródek nad Dunajcem, 15.10.2011 r.
 91. Sylwetka wolontariusza ideał i rzeczywistość. Konferencja „Człowiek dla człowieka – Współczesne wyzwania wolontariatu”. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Hospicjum Domowego dla Dzieci „Alma Spei” oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne. Kraków, 1.12.2011 r.
 92. Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym – wprowadzenie. XXII Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Dziecko z przewlekłą chorobą płuc”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 14.12.2011r.
 93. Religijne wsparcie w ciężkiej chorobie. XXII sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Dziecko z przewlekłą chorobą płuc”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 14.12.2011r.
 94. Imperatyw Salus aegroti suprema lex esto w świetle etyki katolickiej. XXXVI Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 24-25.02.2012 r.
 95. Rozmowa z dziećmi u kresu życia. Konferencja „Etyka u kresu życia”. VI Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską. Gdańsk, 14.04.2012 r.
 96. Przeżycia związane ze śmiercią dziecka – wprowadzenie. XXIII Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Żałoba po stracie dziecka”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 10.05.2012 r.
 97. Troska o osieroconych – zagadnienia etyczno-pastoralne. XXIII sesja naukowa z cyklu „Żałoba po stracie dziecka” pt. „Etos lekarza pediatry”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 10.05.2012 r.
 98. Rozmowa z dzieckiem bliskim śmierci i jego rodzicami. Wykład z okazji Święta Służby Zdrowia zorganizowanego przez Wydział Medyczny w Rzeszowie i Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej. Mrowla, 14.10.2012 r.
 99. Żałoba po śmierci dziecka – problemy etyczno-pastoralne. Ogólnopolskie Re-kolekcje dla Księży Kapelanów Szpitali i Domów Pomocy Społecznej. Spotkania formacyjno-szkoleniowe. Jasna Góra, 5-8.11.2012 r.
 100. Podejmowanie decyzji o zaprzestanie zabiegów podtrzymujących życie. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo w mukowiscydozie – opieka paliatywna”. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Kraków, 25-27.11.2012 r.
 101. Wsparcie rodziny w czasie umierania i po śmierci chorego na oddziale. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo w mukowiscydozie-opieka paliatywna”. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków, 25-27.11.2012 r.
 102. Godność pediatry. XXIV Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Etos lekarza pediatry”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ, Kraków, 4.12.2012 r.
 103. Konflikty sumienia w zawodzie lekarza pediatry. XXIV Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. „Etos lekarza pediatry”, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ. Kraków, 4.12.2012 r.
 104. Konflikty sumienia w zawodzie lekarza. Sympozjum „Ból i cierpienie”, Katedra Historii Medycyny UJ CM, Kraków, 15.01.2013 r.
 105. Moralne kwestie duszpasterskiego postępowania w stanach zagrożenia życia. Konferencja Duszpasterska Diecezji Zielonogórskiej pt. „Duszpasterstwo chorych i niepełno-sprawnych w parafii oraz placówkach służby zdrowia i opieki społecznej”. Świebodzin-Paradyż, 22-23.02.2013 r.
 106. Uwagi praktyczne na temat duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Konferencja Duszpasterska Diecezji Zielonogórskiej pt. „Duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych w parafii oraz placówkach służby zdrowia i opieki społecznej”. Świebodzin-Paradyż, 22-23.02.2013 r.
 107. Uporczywa terapia – zagadnienia etyczno-pastoralne. Konferencja Duszpasterska Diecezji Zielonogórskiej pt. „Duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych w parafii oraz placówkach służby zdrowia i opieki społecznej”. Świebodzin-Paradyż, 22-23.02.2013 r.
 108. Żałoba po stracie bliskiej osoby: problemy medyczno-pastoralne. Konferencja Duszpasterska Diecezji Zielonogórskiej pt. „Duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych w parafii oraz placówkach służby zdrowia i opieki społecznej”. Świebodzin-Paradyż, 22-23.02.2013 r.
 109. Opieka nad dzieckiem w stanie zagrożenia życia – problemy z pogranicza medycyny i teologii. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Sesja pt. „Zagadnienia etyczne w praktyce lekarskiej”. Kraków, 20-22.06.2013 r.
 110. Duszpasterz chorych - świadek wiary wobec postępującej sekularyzacji. Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego. Studium Wikariuszowsko-Proboszczowskie. Bielsko-Biała, 09.11.2013 r.
 111. Autonomia lekarza i pacjenta, klauzula sumienia i dylematy wokół zgody pacjenta. Sympozjum ,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”. Organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII, Forum Hospicjów Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Kraków 15 listopada 2014 r.
 112. Troska o godność dziecka w nauczaniu  Jana Pawła II. XXXVIII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatriami. Kraków, 16-17.05.2014 r.
 113. Chrześcijańska tożsamość lekarza. XXV Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. Wkład krakowskiej szkoły pediatrów w troskę o chore dziecko. Sesja naukowa z okazji 50-lecia istnienia Instytutu Pediatrii i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kraków, 10.03.2015 r.
 114. Historia Duszpasterstwa w Szpitalu Dziecięcym Troska o chore dziecko odpowiedzią na wezwanie Boga: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego” (Kpł. 19:18). 39. Konferencja Naukowa Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami z okazji 50. rocznicy powołania Instytutu Pediatrii w Krakowie. Kraków, 12-13.06.2015 r.
 115. Pediatryczna opieka paliatywna. Studia Podyplomowe Nauk Społecznych UPJPII. Kraków, 24.10.2015 r.
 116. Wyzwania nowej ewangelizacji w posłudze kapelana. Instytut Teologiczny w Łodzi. Studium Teologii Praktycznej, Łódź, 14.11.2015 r.
 117. Troska o potrzeby duchowe i religijne chorego dziecka i jego opiekunów w USD w Krakowie. Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny i Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego. Kraków,16.01.2016 r.
 118. Prawo do życia i godnej śmierci w perspektywie uporczywej terapii i eutanazji. Refleksja etyczna. XXVI Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. "Lekarz pediatra obrońcą życia ciężko chorego dziecka". Kraków, 9.03.2016 r.
 119. Obowiązek opieki duchowej nad ciężko chorym i umierającym dzieckiem oraz jego rodziną. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Kraków, 10.05.2016 r.
 120. Wzajemny szacunek lekarzy konstytutywnym czynnikiem etosu zawodowego. 40. Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Spotkania Kliniczne Chirurgów z Pediatrami z okazji 50-lecia Kliniki Chirurgii Dziecięcej i 40-lecia Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Kraków, 13-14.05.2016 r.
 121. Aspekt etyczny relacji pacjent - lekarz - pielęgniarka, w odniesieniu do chorych z przewlekłą niewydolnością nerek przed rozpoczęciem dializy, w czasie dializoterapii i po przeszczepieniu nerki. XII Krakowskie Dni Dializoterapii 8-10 września 2016 r. Konferencja szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kraków, 8.09.2016 r.
 122. Cierpiący człowiek drogą Kościoła. Wykład w czasie I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Farmaceutów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 15-16 października 2016 r.
 123. Wybrane problemy etyczne zawodu farmaceuty. Wykład w czasie I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Farmaceutów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 15-16 października 2016 r.
 124. Rola szkoły szpitalnej w terapii i rehabilitacji chorego dziecka. Wykład w czasie Konferencji Jubileuszowej z okazji obchodów 50-lecia szkoły. Kraków, 20.10.2016 r.
 125. Modele duszpasterstwa szpitalnego. Wykład w czasie Międzynarodowej konferencji naukowej. Fides et ratio w słuśbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny. 25 lat Światowych Dni Chorego. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny. Katowice, 27-28.02.2017 r.
 126. Przyrzeczenie lekarskie - konsekwencje indywidualne i społeczne. Wykład w czasie 41. Koferencji naukowej. Spotkania kliniczne chirurgów z pediatrami. Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Kraków, 16-17.03.2017 r.
 127. „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36). Droga od rozpaczy do nadziei. XXVII Sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie” pt. "Słowo, które leczy". Kraków, 24.05.2017 r.
 128. Problemy etyczne w opiece nad chorym dzieckiem. Konferencja dydaktyczna dla pielęgniarek pediatrycznych, neonatologicznych i położnych. Kraków, 03.06.2017 r.
 129. Rola i zadania edukacji w leczeniu chorego dziecka. Wykład w czasie I Transdyscyplinarnej Konferencji "Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej i jego rodziny w procesie zdrowienia. Organizatorza: Katedra Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworowaą Koliber. Kraków, 26-27.10.2017 r.
 130. Godność chorego dziecka. Wykład w czasie  Konferencji "Idea pomoc" - opieka paliatywna w pediatrii. Konferencja zorganizowana przez Hospicjum dla dzieci "Alma Spei" w ramach Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. Kraków, 20-22.04.2018 r.
 131. Z Chrystusem w służbie Królestwa Niebieskiego. Wykład w czasie XIII Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Księży Najżwiętszego Serca Jezusowego. WSM w Stadnikach, 21.05.2018 r.
 132. Maxima debetur puero reverentia - zobowiązania moralne wobec dziecka. Wykład w czasie Konferencji Jubileuszowej z okazji 10-lecia Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Instytutu Pediatrii, Kraków UJ Collegium Maius, 01.06.2018.
 133. „Oto Matka Twoja” (J 19, 27) – miłość siłą w cierpieniu. Konferencja wygłoszona podczas 53. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Chorych i Niepełnoprawnych na Jasną Górę, 6.07. 2018 r.
 134. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia - drogowskazem moralnym w posłudze sióstr pielęgniarek.Sesja formacyjno-szkoleniowa dla sióstr pielęgniarek i posługującym chorym. Częstochowa, 4-5.09.2018 r.
 135. Odkrywanie sensu życia w doświadczeniu choroby nowotworowej. Sesja formacyjno-szkoleniowa dla sióstr pielęgniarek i posługującym chorym. Częstochowa, 4-5.09.2018 r.
 136. Wybrane problemy etyczne opieki nad chorym onkologicznie – uporczywa terapia. Sesja formacyjno-szkoleniowa dla sióstr pielęgniarek i posługującym chorym. Częstochowa, 4-5.09.2018 r.
 137. Terapia daremna / uporczywa w intensywnej terapii dziecięcej w ujęciu teologicznym. XIX Sympozjum Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiT. Opalenica, 4-6.10.2018 r.

Wiersze, rozważania, zebrane artykuły:
 1. Łzy Boga. Wiersze, Kraków 1999.
 2. Oczekiwany. Myśli na każdy dzień, Kraków 1999.
 3. Wzgardzony. Myśli na każdy dzień, Kraków 2000.
 4. Siewca. Myśli na każdy dzień, Kraków 2000.
 5. Zmęczony Anioł. Wiersze, Kraków 2000.
 6. Bezbronny Ojciec. Wiersze, Kraków 2001.
 7. Bóg tak nie chciał, Kraków 2001  (zebrane artykuły publikowane we "Wstań").
 8. Różaniec szpitalny. Rozważania, Kraków 2003.
 9. Modlitwy celnika. Wiersze, Kraków 2004.
 10. Bo byłem chory… (Mt 25,36). Poezje szpitalne, Wstęp, wybór, opracowanie prof. Alina Aleksandrowicz, Kraków 2005.
 11. Człowieczeństwo. Wiersze, Kraków 2008.
 12. Bóg tak nie chciał. Wyd. II poszerzone, Kraków 2010 (zebrane artykuły publikowane we "Wstań").
 13. Będziesz żyć wiecznie. Wiersze, wstęp i posłowie s. Bożena Leszczyńska OCV, Kraków 2013.

Artykuły dla chorych i ich opiekunów:
 1. Samarytańska pomoc, cz. 1, „Wstań”. Dwumiesięcznik dla chorych (1996) nr 3(45), s. 14-15.
 2. Samarytańska pomoc, cz. 2, „Wstań” (1996) nr 4(46), s. 14-15.
 3. Samarytańska pomoc, cz. 3, „Wstań” (1996) nr 5(47), s. 14-15.
 4. Eucharystia i chore dzieci, „Wstań” (1997) nr 6(54), s. 18-19.
 5. Troska o pacjenta, „Wstań” (1998) nr 2(56), s. 18-19.
 6. Prawo do ratowania swojego życia, „Wstań” (1998) nr 3(57), s. 18-19.
 7. Lęk przed chorobą, „Wstań” (1998) nr 4(58), s. 18-19.
 8. W ciemnym tunelu depresji, „Wstań” (1998) nr 5(59), s. 18-19.
 9. Najtrudniejsze pytania, „Wstań” (1998) nr 6(60), s. 18-19.
 10. Modlitwa w cierpieniu, „Wstań” (1999) nr 2(62), s. 18-19.
 11. Uciec przed śmiercią, „Wstań” (1999) nr 3(63), s. 18-19.
 12. Milczenie Boga, „Wstań” (1999) nr 4(64), s. 18-19.
 13. W cieniu Krzyża, „Wstań” (1999) nr 5(65), s. 18-19.
 14. Słowa zadające ból, „Wstań” (1999) nr 6(66), s. 18-19.
 15. Przyjaciele Hioba, „Wstań” (2000) nr 1(67), s. 18-19.
 16. Droga Krzyżowa, „Wstań” (2000) nr 1(67).
 17. Bóg tak nie chciał, „Wstań” (2000) nr 2(68), s. 8-9.
 18. Nie zabijaj, „Wstań” (2000) nr 4(70), s. 18-19.
 19. Czy śmierć boli, „Wstań” (2001) nr 1(73), s. 18-19.
 20. Droga Krzyżowa, „Wstań” (2001) nr 1(73).
 21. Mamusiu przyjdź, „Wstań” (2001) nr 2(74), s. 16-17.
 22. Cudowna Lekarka w chorobach, „Wstań” (2001) nr 3(75), s. 16-17.
 23. Choroba czasem próby, „Wstań” (2001) nr 4(76), s. 16-17.
 24. Mówić, czy nie mówić prawdy, „Wstań” (2001) nr 5(77), s. 16-17.
 25. Pozwól sobie pomóc, „Wstań” (2001) nr 6(78), s. 16-17.
 26. Korony dla Matki Miłosiernej, „Czas Serca” (2001) nr 6(55), s. 4-5.
 27. Droga Krzyżowa, „Wstań” (2002) nr 1(79), s. 18-19.
 28. Tajemnica lekarska, „Wstań” (2002) nr 1(79), s. 16-17.
 29. Rozmowa jest lekarstwem, cz. 1, „Wstań” (2002) nr 2(80), s. 16-17.
 30. Rozmowa jest lekarstwem, cz. 2, „Wstań” (2002) nr 3(81), s. 16-17.
 31. Duchowe doświadczenie w chorobie, cz. 1, „Wstań” (2002) nr 4(82), s. 16-17.
 32. Duchowe doświadczenie w chorobie, cz. 2, „Wstań” (2002) nr 5(83), s. 16-17.
 33. Towarzyszyć chorym, „Wstań” (2002) nr 6(84), s. 16-17.
 34. Potrzeba nowej «wyobraźni miłosierdzia», aby służyć życiu, „Nasze szlachetne zdrowie”. Pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie (2003) nr 19, s. 4-5.
 35. Czas końca, „Wstań” (2003) nr 1(85), s. 16-17.
 36. Droga krzyżowa, „Wstań” (2003) nr 1(85).
 37. Towarzyszenie ciężko chorym, „Wstań” (2003) nr 2(86), s. 16-17.
 38. U boku chorego, „Wstań” (2003) nr 3(87), s. 16-17.
 39. Dziecięce doświadczenie wiary, „Wstań” (2003) nr 4(88), s. 10-11.
 40. Tajemnica cierpienia, „Wstań” (2003) nr 5(89), s. 16-17.
 41. Bądź bliźnim dla cierpiącego, „Wstań” (2003) nr 6(90), s. 16-17.
 42. Przemienione cierpienie, „Wstań” (2004) nr 1(91), s. 16-17.
 43. Droga krzyżowa, „Wstań” (2004) nr 1(91), s. 18-19.
 44. Kilka słów o służbie zdrowia, „Wstań” (2004) nr 2(92), s. 16-17.
 45. Nie zdradzić cierpiących, „Wstań” (2004) nr 3(93), s. 16-17.
 46. Samobójstwa u dzieci, cz. 1, „Wstań” (2004) nr 4(94), s. 16-17.
 47. Samobójstwa u dzieci, cz. 2, „Wstań” (2004) nr 5(95), s. 16-17.
 48. Czy pamiętam o Bogu?, „Wstań” (2005) nr 6(96), s. 16-17.
 49. ABC posługi religijnej w szpitalu, „Wstań” (2005) nr 1(97), s. 16-17.
 50. Droga Krzyżowa, „Wstań”(2005) nr 1(97), s. 18.
 51. Rozmowa z dzieckiem przeżywającym lęk o życie bliskich, cz. 1, „Wstań” (2005) nr 2(98), 16-17.
 52. Rozmowa z dzieckiem przeżywającym lęk o życie bliskich, cz. 2, „Wstań” (2005) nr 3(99), 16-17.
 53. Podarować samego siebie, „Wstań” (2005) nr 4(100), s. 16-17.
 54. Aby nie utracić nadziei, „Wstań” (2005) nr 5(101), s. 16-17.
 55. Czy Bóg mnie kocha, „Wstań” (2005) nr 6(102), s. 16-17.
 56. Bezinteresowna dobroć, „Wstań” (2006) nr 1(103), s. 16-17.
 57. Droga krzyżowa, „Wstań” (2006) nr 1(103), s. 6-7.
 58. Zrozumieć Boga, „Wstań” (2006) nr 2(104), s. 16-17.
 59. Nauczyć się kochać od Boga, „Wstań” (2006) nr 3(105), s. 16-17.
 60. W ramionach Ojca, „Wstań” (2006) nr 4(106), s. 16-17.
 61. Ewangelia dziecka, „Wstań” (2006) nr 5(107), s. 16-17.
 62. Nie krzywdzić dziecka, „Wstań” 18(2006) nr 6(108), s. 16-17.
 63. Opieka nad chorym w stanie wegetatywnym, „Wstań” 19(2007) nr 1(109), s. 16-17.
 64. Eutanazja dziecka, „Wstań” 2(2007) nr 1(110), s. 16-17.
 65. Droga krzyżowa, „Wstań” 19(2007) nr 2(110).
 66. Czy można jeszcze ufać lekarzowi, „Wstań” 19(2007) nr 3(111), s. 16-17.
 67. Aby wytrwać, „Wstań” 19(2007) nr 4(112), s. 16-17.
 68. Dziecko nie jest własnością rodziców, „Wstań” 19(2007) nr 5(113), s. 16-17.
 69. Pomiędzy wiarą a zwątpieniem, „Wstań”, 19(2007) nr 6(114), s.16-17.
 70. Pokusy – bolesne doświadczenie duchowe, „Wstań”, 20(2008) nr 1(115), s. 16-17.
 71. Czy Bóg mnie lekceważy?, „Wstań”, 20(2008) nr 2(116), s. 16-17.
 72. Podjąć porzuconą służbę, „Wstań”, 20(2008) nr 3(117), s. 16-17.
 73. Dzień chorego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, „Wstań”, 20(2008) nr 4(118), s. 16-17.
 74. Modlitwa ciemnej doliny, „Wstań”, 20(2008) nr 5(119), s. 16-17.
 75. Dlaczego Bóg uratował mnie od śmierci, „Wstań”, 20(2008) nr 6(120), s. 16-17.
 76. Głód to choroba ciała i duszy, „Wstań”, 21(2009) nr 1(121), s. 16-17.
 77. Refleksja o wsparciu chorego, „Wstań”, 21(2009) nr 2(122), s. 16-17.
 78. Namaszczenie chorych niedoceniony sakrament, „Wstań”, 21(2009) nr 3(123), s. 16-17.
 79. Jak Szymon z Cyreny, „Wstań”, 21(2009) nr 4(124), s. 16-17.
 80. Szpital jest miejscem świętym, „Wstań”, 21(2009) nr 6(126), s. 16-17.
 81. Chrześcijaństwo, czy jego pozory?, „Wstań”, 22(2010) nr 2(128), s. 16-17.
 82. Jak orzeł, co na swych skrzydłach nosi pisklęta. Refleksja o duszpasterstwie chorych dzieci, „Źródło” nr 6(1310), 05.02.2017, s. 20-21.

Wywiady:
 1. Śmierć i dzieci. Wywiad, „Życie Duchowe” 17(1999) nr 6, s. 2-28.
 2. Trudna prawda o cierpieniu. Wywiad, „ESPE”. Kwartalnik Katolicki (2004) nr 3(68), s. 32-36.
 3. Codziennie potwierdzam swój wybór. Wywiad, „Droga” (2005), nr 14(468), s.16-17.
 4. Najwięcej do powiedzenia ma Bóg. Wywiad, „PATOS” 3(2004) nr 16, s. 3.
 5. Kiedy cierpienie puka do twoich drzwi. Wywiad, „Rodzina Radia Maryja” (2006) nr 2 (112), s. 7-9.
 6. W obliczu choroby dziecka. Proszę o kolejny cud. Dzień jutrzejszy. Wywiad przeprowadziła Majka Lisińska-Kozioł, „Dziennik Polski”, 24.12.2010, s. C13.
 7. Zrozumieć powołanie. Wywiad przeprowadziła: A. Konik-Korn, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” (2011) nr 6, s. 24-26.
 8. Nie chcę zasłaniać Boga. Wywiad przeprowadziła: Katarzyna Guziak-Nowak, „Przewodnik Katolicki”. Edycja Archidiecezji Krakowskiej (2012) nr 5, s. V.
 9. Dostrzec Chrystusa w cierpiącym. Wywiad przeprowadził: Ks. Jakub Kopystyński, „Wstań”. Dwumiesięcznik dla chorych, 28.08.2012.
 10. Zapisane białe kartki. Wywiad przeprowadziła Natalia Jagocha, „List do Przyjaciół. Amicus”. Kwartalnik Grupy Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej (2012) nr 22.
 11. Iść tam, gdzie jest najtrudniej. Wywiad przeprowadził Ks. Wojciech Bartoszek, „Apostolstwo Chorych. List do osób chorych i niepełnosprawnych” 84(2013) nr 4, s. 29-33.
 12. Rozmowa pielgrzyma. Rodzina w obliczu choroby i cierpienia. Wywiad przeprowadził: O. Egidiusz Jarosław Włodarczyk OFM, „Pielgrzym Kalwaryjski” (2013) nr 50, s. 8-13.
 13. Dla dzieci zakłada kolorową stułę. By nie kojarzyć się im ze szpitalem. Wywiad przeprowadziła: Grażyna Starzak, „Dziennik Polski”, 19.04.2015.
 14. Najgorsza jest utrata nadziei. Rozmawiała: Maria Mazurek, "Gazeta krakowska", 18 sierpnia 2016 r. Zdj. Andrzej Banaś.
 15. Centrum mojej służby jest cierpiący człowiek. Wywiad przeprowadził: Antoni Zięba, „Źródło” nr 5 (1309). 29.01.2017, s. 18-19.
 16. Z serca do serca, „Apostolstwo Chorych. List do osób chorych i niepełnosprawnych”. Wywiad przeprowadziła Renata Katarzyna Cogiel, 88(2017) nr 5.
 17. Milczeć i modlić się. wywiad przeprowadził: Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ, „Wstań”. Dwumiesięcznik dla chorych, październik-listopad 2017, nr 5(173)2017, s. 10-13.

Wróć do spisu treści