Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie
pw. NMP Nieustającej Pomocy
Rzymskokatolicka Kapelania
Przejdź do treści
mgr Marta Babik /Katechetka/

Teolog i pedagog, absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z Wychowania do życia w rodzinie. Od szeregu lat doskonali swoje umiejętności i zdobywa wiedzę w zakresie pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z profilaktyki oraz komunikacji interpersonalnej. Współautorka i realizatorka autorskiej wersji katechez dla narzeczonych pt. Kurs na miłość oraz kursów i warsztatów dotyczących tworzenia relacji małżeńskich i rodzinnych. Opublikowała: Vademecum rodzica. Każde dziecko ma prawo do sukcesu, Kraków 2008. Współautorka publikacji na temat religijnego wychowania w rodzinie: Mamo, tato, a gdzie jest Bóg, Kraków 2016; Pierwsza komunia Twojego dziecka, Kraków 2016, oraz poświęconych problematyce małżeńskiej: W drogę z nami. Sakrament małżeństwa, Kraków 2015; Kochanie wojny nie będzie, Kraków 2018. Za osiągnięcia edukacyjne nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. Szczęśliwa żona, mama trzech synów i córki.

Autoprezentacja:
Urodziłam się w Wadowicach w roku 1970, a od 1978 r. mieszkam w Krakowie. Tu ukończyłam X LO w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Zaangażowanie w Ruch Światło - Życie oraz praca w świetlicy szkolnej wpłynęły na moje zainteresowania i dalsze wybory. Chciałam pracować z ludźmi opierając przekazywane im wartości na chrześcijaństwie. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej. W czasie studiów wyszłam za mąż. Mamy wspólnie z mężem podobne wykształcenie i zainteresowania teologiczno – pedagogiczno - prorodzinne. Jesteśmy rodzicami trzech synów i córki. Współpracujemy z Duszpasterstwem Rodzin oraz rozmaitymi organizacjami promującymi wartości prorodzinne w duchu chrześcijańskim. Należymy do Dominikańskiego Duszpasterstwa Rodzin. Od roku 1995 jestem katechetką w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Codzienne spotkania z tak wyjątkowymi dziećmi i ich rodzicami wpływają i nieustannie zmieniają moje życie. Ważne dla mnie są ich pytania i problemy, ale i przeżycia oraz odkrycia, którymi się dzielą. Dzięki nim stają się współtwórcami zajęć, które nie tylko przekazują wiedzę, ale pobudzają do refleksji nad sobą oraz relacjami do Boga i drugiego człowieka. Chciałabym, żeby wszyscy byli zdrowi, a z drugiej strony by każdy człowiek mógł popatrzeć, choć przez chwilę na świat i życie w sposób, który umożliwia chyba tylko cierpienie. Dotykając człowieka pobudza go do szukania sensu i głębi życia. Chociaż większość mojego czasu nie jest związana ze szpitalem, to jednak właśnie tutaj znajduję inspirację i motywację do kolejnych działań.
Wróć do spisu treści