Bierzmowanie chorych dzieci - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści
Fot. Archiwum Kapelanii USD w Krakowie
  • W stanie zagrożenia życia Sakrament bierzmowania może przyjąć każde ochrzczone dziecko. Świadek bierzmowania powinien być wierzący i praktykujący. Zachęca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych, jeśli jest to możliwe.
  • Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: modlitwę, gest włożenia rąk, namaszczenie krzyżmem świętym przez uczynienie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie szafarz wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
  • Obrzęd kończy dialog z bierzmowanym, jeśli ze względu na stan zdrowia jest to możliwe, na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”.


Wróć do spisu treści