Dzień Chorego 2006-2016 - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści
Ks. L. Szczepaniak SCJ
„IDŹ, A ZNAJDZIESZ WODĘ ŻYCIA.”
XXV Światowy Dzień Chorego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

10 lutego, we wigilię wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, ks. bp Jan Zając przewod-niczył Mszy św. z okazji 25. Światowego Dnia Chorego w szpitalnej kaplicy adoracji Naj-świętszego Sakramentu. W niej 29 lipca 2016 r. modlił się papież Franciszek, składając kwiaty przed słynącym łaskami ukoronowanym Obrazem NMP Nieustającej Pomocy.
Biskupa Jana powitał w imieniu dyrekcji szpitala prof. Krzysztof Fyderek oraz dr hab. Szymon Skoczeń prezes Środowiskowego Oddziału Akcji Katolickiej. Natomiast w imieniu wszystkich chorych dzieci kwiaty wręczył Adrianek z s. dr Bożeną Leszczyńską, asystentką pastoralną. We wprowadzeniu do Mszy św. kapelan ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ przypomniał, że: św. Jan Paweł II odwiedzając ten szpital 13.08.1991 r., zapewnił małych pacjentów, że modli się o to, by pomimo choroby było im tutaj dobrze oraz by spotkały ko-chających ludzi. Rok później papież ustanowił Światowy Dzień Chorego. Pragnął również w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich ludzi na cierpienie chorych, aby uszanować ich godność i zapewnić im najlepszą opiekę w każdym wymiarze ich życia, a przede wszystkim opiekę religijną. W roku 1997 i w 1999 archidiecezjalne obchody Dnia Chorego miały miejsce właśnie w Instytucie Pediatrii w Prokocimiu. Przewodniczył im wówczas arcybiskup metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

Ks. bp Jan Zając w homilii nawiązał do objawień w Lourdes, kiedy Matka Boża po-wiedziała do Bernadetty: „Idź, a znajdziesz wodę życia”. Biskup wyjaśnił, że w ten sposób Maryja wskazała na Eucharystię - źródło Bożego życia i Bożego miłosierdzia. Kontynuując rozważania powiedział: „Jeśli chcecie korzystać z tego źródła, to idźcie za wskazaniem Matki Bożej: Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Wraz z odprawiającymi Mszę św. − ks. kapelanem i ks. Andrzejem Sawulskim, proboszczem z Glisnego, bp Jan udzielił chorym sakramentu namaszczenia, będącego widzialnym znakiem miłości Chrystusa i umocnienia nadziei koniecznej do zbawienia i wytrwania w cierpieniu. Wzruszającą uroczystość uświetniła śpiewem i grą na gitarze pani Barbara Cyganik z córką Anią uratowaną tutaj, wyrażając w ten sposób wdzięczność Bogu i ludziom za dar życia.

Po Eucharystii ks. bp Jan spotkał się z pracownikami szpitala i członkami zespołu duszpasterskiego, a następnie odwiedził najciężej chore dzieci na Intensywnej Terapii, modląc się i dodając otuchy rodzicom i opiekunom.

Cyt. za: http://niedziela.pl/artykul/129446/nd/Idz-a-znajdziesz-wode-zycia


Wróć do spisu treści