Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści
Relikwie św. Jana Pawła II
w Sanktuarium ludzkiego cierpienia
W poniedziałek 30 czerwca 2014 r., w czasie Mszy św., Ksiądz Bp Jan Zając uroczyście wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do Kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Ojciec Święty będąc w tym szpitalu 13 sierpnia 1991 r. powiedział: "Opatrzność Boża sprawiła, że pierwsze kroki na szlaku tej pielgrzymki było mi dane skierować do szpitala dziecięcego, a więc do szczególnego sanktuarium ludzkiego cierpienia. Dziękuję więc Bogu za to spotkanie! Dziękuję organizatorom, dziękuję dzieciom za zaproszenie. Mojej obecności w tym szpitalu nie traktuję jako zwykłego zatrzymania się, ale jako prawdziwą stację, w znaczeniu religijnym, w znaczeniu kościelnym, a więc jako spotkanie ludzi z Bogiem, z jakąś Jego szczególną tajemnicą oraz przeżycie tej tajemnicy jako oczyszczenie i przygotowanie do stacji następnej". Stąd też wierząc w świętych obcowanie, wierzymy, że św. Jan Paweł II jest duchowo z nami i oręduje u Boga we wszystkich trudnych sprawach chorych i ich opiekunów.
Wróć do spisu treści