Chrzest dziecka w szpitalu - Kapelania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Tytuł
Przejdź do treści


I. CHRZEST W ZAGROŻENIU ŻYCIA DZIECKA BEZ UDZIAŁU KAPŁANA
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka i zagrożenia życia należy niezwłocznie je ochrzcić. Może to uczynić każda osoba, jeśli ma taką intencję. Należy wówczas: niewielką ilością czystej, bieżącej wody polać nieowłosioną skórę główki dziecka i wypowiedzieć słowa:
(np. Józefie lub Anno)
JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.
Chrzest ten powinien być dopełniony przez Kapelana szpitala i odnotwany Księdze Ochrzczonych Kapelanii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
II. CHRZEST CHOREGO DZIECKA W SZPITALU Z UDZIAŁEM KAPŁANA
1. Do udzielenia pełnego chrztu dziecku przebywającemu w szpitalu wystarczy prośba jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Jeśli jest to możliwe, powinni być obecni rodzice chrzestni, a przynajmniej jedno z nich. Wymagane jest zaświadczenie z parafii, że mogą być chrzestnymi. Inne kwestie i wątpliwości wyjaśniane są w osobistej rozmowie z kapelanem szpitala.
3. Potrzebne dokumenty (nie są bezwzględnie konieczne w zagrożeniu życia dziecka):
• Akt urodzenia dziecka, jeśli jest ono już zgłoszone do USC.
• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
4. W dniu chrztu:
Spisywany jest akt chrztu w kancelarii Kapelana (pokój przy Kaplicy szpitala) z udziałem jednego z rodziców lub obojga oraz chrzestnych. Następnie chrzest udzielany jest dziecku w oddziale szpitalnym lub w kaplicy szpitala (w zależności od stanu zdrowia dziecka i pozwolenia lekarza).
5. Sakramentu chrztu nie powtarza się i nie wpisuje do księgi ochrzczonych w parafii, gdyż jest on odnotowany w dokumentach Kapelanii szpitala. Rodzice otrzymują skrócony odpis aktu chrztu św.


Wróć do spisu treści